Missie en Visie

Missie (waar we voor staan)

Wij willen zorg leveren voor patiënten die in de buurt wonen. Laagdrempelig en persoonlijke huisartsenzorg in een klein en overzichtelijk team waarbij we proberen het verloop van nieuwe gezichten te beperken om de continuïteit van zorg te waarborgen. 

Wij vinden dat er voor een goede arts-patiënt relatie een voldoende vertrouwensbasis moet zijn. Pas na een goed verlopen kennismakingsgesprek met de huisarts kunnen patiënten zich inschrijven in onze praktijk.

Wij vinden dat patiënten een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun gezondheid en willen hen hiervan ook bewust maken. De huisarts kan hier uiteraard wel in adviseren. Wij vinden shared decision making (samen beslissen) zeer belangrijk tijdens een consult.

Wij vinden het belangrijk dat er steeds meer zorg ook digitaal wordt aangeboden en vragen onze patiënten gebruik te maken van deze opties.

Wij staan voor verantwoord en veilig medicatiegebruik. Wij zijn terughoudend in het voorschrijven van onder andere slaap- en rustgevende medicatie. 

Wij hebben geen gewetensbezwaar tegen euthanasie. Wel vinden we dat er een band moet zijn met de patiënt. Wij doen geen euthanasie bij euthanasieverzoeken zonder medische aandoening of bij psychiatrische ziekten. Wij hebben geen gewetensbezwaar tegen abortus.

Wij streven ernaar chronische zorg voor mensen met suikerziekte, COPD en risico op of doorgemaakte hartvaatziekte uit te voeren volgens de regionale ketenzorgplannen.

Visie (waar we voor gaan)

Wij willen een praktijk zijn waar de patiënten weten wie hun huisarts is. Wij hopen dat onze patiënten ons bij onze voornaam kennen. Wij proberen naast de patiënt en niet boven de patiënt te staan. Wij nemen klachten serieus en hebben oog voor de sociale context. De persoon achter de klacht is voor ons net zo belangrijk als de klacht zelf. Wij zijn een praktijk waar er ruimte moet zijn om te leren en zullen dus ook regelmatig zorgverleners opleiden. Wij willen zorg leveren die verantwoord is en op het hoogst haalbare niveau. Wij willen dat patiënten niet een drempel ervaren om naar de huisarts te gaan.

Huisartsenpraktijk
De Zwolse Tulp

Leliestraat 85

8012BM Zwolle

info@huisartsenpraktijkdezwolsetulp.nl

038-4224385

Openingstijden

Ma t/m vrij 08:00 - 17:00*

* Tussen 10:00 - 10:30 uur zijn wij niet bereikbaar i.v.m. koffiepauze.

* Tussen 12:00 - 13:00 uur zijn wij enkel bereikbaar voor spoed.

* Avond-, nacht- en weekenddiensten worden verzorgd door Huisartsenpost Zwolle.

* Avondspreekuur op woensdag van 19:00 uur tot 21:00 uur.

* Voor het niet verschijnen op een afspraak zullen wij kosten in rekening brengen.